Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phụ nữ Bắc Ninh năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

16/02/2012

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, các cấp Hội LHPN Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Với phương châm “Hướng mọi hoạt động về cơ sở”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và sáu nhiệm vụ trọng tâm công tác. Tiêu biểu là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt cho phụ nữ được các cấp Hội chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; pháp luật, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ như: Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống Bạo lực gia đình; Luật Lao động, Luật Hôn nhân gia đình, tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước… Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được thực hiện dưới dạng mô hình, chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức, các doanh nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ hộ gia đình chính sách, nữ TNXP. Thông qua 8 nguồn vốn với doanh số 712 tỷ đồng, đã có 54.622 hội viên được vay để phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Đặc biệt, đã có hàng nghìn tấm lòng nhân ái tự nguyện giúp đỡ chị em gặp hoàn cảnh khó khăn về giống cây trồng, vật nuôi, vốn, vật tư nông nghiệp, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, ngày công lao động… trị giá hàng chục tỷ đồng. 5 năm qua, toàn tỉnh có 5.027/11.135 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được tổ chức Hội giúp đỡ đã thoát nghèo. Đi đôi với việc hỗ trợ vốn, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh còn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ và hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng chục nghìn phụ nữ có thu nhập ổn định. Các cấp Hội đã tập trung hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; xây dựng các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em, CLB tình thương- trách nhiệm… Vận động hội viên quyên góp, ủng hộ được trên 5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 24 nhà tình nghĩa, 90 “Mái ấm tình thương”, tặng 1.214 sổ tiết kiệm, tặng quà 123.456 gia đình chính sách, gia đình hội viên nghèo, khó khăn… Để tổ chức Hội ngày càng được củng cố, các cấp Hội đã tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ; phát huy vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ nhằm nâng cao vị thế chính trị của phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chị em. Nhiệm kỳ 2006-2011, toàn tỉnh có 19 mô hình với hàng trăm CLB, tổ phụ nữ chuyên đề khác nhau để thu hút hội viên. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt từ 85-90%. Từ năm 2006 đến nay, Hội đã kết nạp mới 23.219 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 241.327 người, vượt 7,6% so với kế hoạch. Hàng năm, số cơ sở Hội đạt xuất sắc chiếm 90,5%, không có cơ sở Hội yếu kém… đã góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở và đóng góp vào sự bình đẳng, phát triển chung của phụ nữ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2011-2016, phong trào và hoạt động Hội các cấp còn gặp không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp Hội phải tập trung có những giải pháp đồng bộ nhằm phát huy được tiềm năng to lớn, tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.  Với mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng; tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, dân chủ, văn minh, thực hiện bình đẳng giới”. Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tiêu chí “Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu”; Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

 Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. 

Nguyễn Thị Kim Nhung

Một số thành tích nhiệm kỳ 2006 – 2011

- 1 Huân chương độc lập hạng Ba

- 3 Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì

- 7 Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ

- 5 Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

- 297 Kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ; 269 Bằng khen của Trung ương Hội, các Bộ, ngành; 304 lượt tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 4.994 cá nhân đạt danh hiệu cán bộ Hội cơ sở giỏi...


Xem