Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng khu dân cư không còn hộ nghèo

10/02/2012

Khu dân cư 25, phường Chăm Mát (TPHB) hiện có gần 80 hộ gia đình với trên 300 nhân khẩu, 100% số hộ là cán bộ, công chức, buôn bán, kinh doanh.

Là địa bàn có nhiều tiềm năng để phát triển kinh doanh dịch vụ phục vụ học sinh, sinh viên trường cao đẳng sư phạm và trường trung học KT-KT hoà Bình. Với lợi thế đó, được sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, Ban công tác mặt trận đã cùng các đoàn thể, tổ dân phố động viên nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi nhiều mô hình kinh doanh phù hợp, tạo việc làm cho nhiều lao động còn khó khăn có thu nhập ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống, xoá đói, giảm nghèo.

 

Hàng năm, Ban công tác mặt trận vận động nhân dân đăng ký thực hiện 6 nội dung cuộc vận động, thực hiện nếp sống văn hoá, không có tệ nạn xã hội, không rượu chè, cờ bạc Nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, 5 năm qua, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhân dân đã đóng góp ngày công, nguyên vật liệu bê tông hoá đường giao thông liên xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Nhà văn hoá trị giá trên 100 triệu đồng do nhân dân đóng góp  xây dựng là nơi hội họp giao lưu văn hoá, văn nghệ, TD- TT, tạo môi trường sống lành mạnh về tinh thần cho nhân dân. Nhân dân trong khu dân cư hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, đền ơn-đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư.

  

Bà Nguyễn Thanh Bùi, Trưởng Ban công tác mặt trận cho biết: Với những kết quả đạt được trong năm qua, trước hết phải kể tới vai trò nòng cốt của công tác mặt trận đã góp phần không nhỏ trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế mà nghị quyết chi bộ đã đề ra. Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền khu dân cư  cùng sự nỗ lực của nhân dân để cuộc vận động thực sự có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

  

Công tác DS/KHHGĐ được chú trọng, nhiều năm qua, khu dân cư không có người sinh con thứ ba. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có trẻ em bỏ học. Đời sống nhân dân được nâng lên, các phong trào văn hoá- văn nghệ, TD- TT được phát huy với một đội bóng bàn, cầu lông, đội văn nghệ của khu dân cư thường xuyên luyện tập biểu diễn trong các hội thi của phường, trong ngày hội đại đoàn kết. Chi bộ đảng với 16 đảng viên luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

  

Với sự nỗ lực của nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành của chi bộ đảng, các tổ chức, đoàn thể, năm 2011, kinh tế có mức tăng trưởng khá, bình quân thu nhập đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. Qua bình xét có 71/78 hộ gia đình đạt văn hoá, khu dân cư không còn hộ nghèo. Chi bộ đảng nhiều năm liên tục đạt TS-VM.

 

Xem