Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

10/02/2012

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ. Phong trào đã trở thành nguồn động lực giúp phụ nữ từng bước khẳng định vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Điểm đáng ghi nhận của chị em phụ nữ thành phố trong thực hiện phong trào này chính là tích cực học tập. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã chú trọng triển khai nội dung học tập gắn với việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt học tập để thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống đạo đức, thực hiện bình đẳng giới… được phổ biến tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua sinh hoạt Hội, các buổi nói chuyện chuyên đề.

5 năm qua, toàn thành phố đã có gần 600 cán bộ nữ được cử đi học và tốt nghiệp cao cấp lý luận, cử nhân, trung cấp chính trị, các lớp Cao đẳng, Đại học; trên 12 nghìn lượt cán bộ nữ được tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Chị em phụ nữ vùng nông thôn tích cực tham gia các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa giống mới cho năng suất cao vào sản xuất. Phụ nữ tiểu thương, doanh nghiệp học tập nâng cao kiến thức kỹ năng kinh doanh, văn minh thương mại…

Từ việc nâng cao kiến thức đã giúp chị em biết vận dụng triển khai thành nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo như “chị em khá giàu giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn”; “giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ”; “phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình”... Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã phối hợp hỗ trợ vốn vay gần 80 tỷ đồng cho trên 6 nghìn lượt phụ nữ nghèo, cận nghèo vay để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Đã có 192 tổ, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm tổ chức các hoạt động vay vốn, lồng ghép việc hướng dẫn kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn;  2.390 phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Hội giúp đỡ, trong đó có 375 phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, các cấp Hội cũng đã vận động xây dựng, sửa chữa 24 “mái ấm tình thương” trị giá 63 triệu đồng cho hội viên nghèo có khó khăn về nhà ở.

Thông qua các hoạt động của Hội, tinh thần “lao động sáng tạo” được diễn ra trong mọi lĩnh vực như: phụ nữ nông dân thi đua sản xuất giỏi; phụ nữ khu vực kinh doanh dịch vụ gắn với phong trào thương mại văn minh… tạo nên động lực thu hút đông đảo chị em vào với tổ chức Hội. Tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội đạt 81%; luôn giữ vững tỷ lệ cơ sở Hội khá, xuất sắc 100%. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Hội cấp trên, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cũng từ các phong trào thi đua của Hội đã đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình “5 không, 3 sạch”, gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hàng năm có 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với việc đăng ký xây dựng “gia đình văn hóa” do địa phương phát động. Qua bình xét có trên 85% hộ gia đình cán bộ, hội viên đạt “Gia đình 4 chuẩn mực”.

Có thể nói, phong trào thi đua“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc thực sự đi vào chiều sâu trở thành động lực mạnh mẽ để phụ nữ thành phố Bắc Ninh nỗ lực vươn lên, khẳng định được vai trò to lớn của mình trong lao động, học tập và đặc biệt là trong xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Xem