Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị rà soát các chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội, dạy nghề đối với đồng bào dân tộc, miền núi khu vực phía Bắc

28/01/2013

Ngày 28/01/2013, tại thành phố Yên Bái, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị rà soát các chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội, dạy nghề đối với đồng bào dân tộc, miền núi khu vực phía Bắc. Tham dự và chủ trì hội nghị, có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; các Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Ngọc Phi; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường; đại diện Ban chỉ đạo Tây Bắc, các Cục vụ và lãnh đạo của 12 tỉnh trong khu vực...


Vùng núi phía Bắc gồm 12 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, đây là vùng nghèo nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2012 còn 24,68%, nhiều nhóm đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo còn trên 50%, có nơi 60 – 70%, 34/62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và 916/1.761 xã đặc biệt khó khăn. Nguồn nhân lực thấp, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39,3%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chỉ 27,1% (cả nước đạt 32%).

Trong năm 2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng chương trình công tác với 8 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ và 13 nhóm giải pháp lớn để chỉ đạo thực hiện trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đó, các tỉnh trong vùng đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác với các giải pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện, nhờ vậy, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Theo đó, toàn vùng đã tạo việc làm cho khoảng 111,5 nghìn người, chiếm 7,3% tổng số lao động cả nước. Dự án vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia viêc làm bổ sung 62,5 tỷ đồng đã tập trung cho các dự án, góp phần hỗ trợ tạo và tự tạo việc làm cho gần 18,9 nghìn người. Toàn vùng đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 83 nghìn lượt lao động, trong đó, có gần 9 nghìn lao động tìm được việc làm. Tổ chức đưa đi xuất khẩu lao động được gần 5.000 người.

Về thực hiện chính sách dạy nghề, theo thống kê toàn vùng đã tuyển sinh được 117.068 người, mạng lưới cơ sở dạy nghề phát triển lên 176 cơ sở, đội ngũ giáo viên có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm và dạy nghề đã hỗ trợ các địa phương 379,83 tỷ đồng. Riêng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã tuyển sinh và dạy nghề cho khoảng 59.772 lao động.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững đã tập trung đầu tư cho các địa phương trong vùng với tổng kinh phí 2.464,946 tỷ đồng, qua đó, các địa phương đã chủ động trong tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo như hỗ trợ giáo dục – đào tạo, mua thẻ BHYT, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề ngắn hạn, hỗ trợ xuất khẩu lao động… Với hiệu quả từ nguồn lực đầu tư của các chính sách, chương trình, dự án, kết quả giảm nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã giảm còn 24,68%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 10,83%. Tuy vậy, đây vẫn là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước.

Số đối tượng thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2012 ở các tỉnh trong vùng là 453.463 người, tăng gấp khoảng 4 lần so với năm 2005, mức độ bao phủ tăng lên 2% dân số, nhờ vậy, các đối tượng yếu thế đã được hỗ trợ cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn về chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước về cộng đồng, một số nhu cầu xã hội cơ bản của đối tượng bước đầu được đáp ứng.

Ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết, mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi nhưng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc còn hết sức khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoannrg 4,2 triệu đồng/người/năm (bằng 1/6 thu nhập bình quân cả nước), điều kiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghè, tìm kiếm việc làm ngoài địa bàn còn hết sức hạn chế, vấn đề giảm nghèo bền vững là một thách thức lớn.

Riêng về chính sách dạy nghề, theo đại diện Tổng Cục dạy nghề, số lao động trong đồng bào dân tộc thiểu số học nghề tuy có tăng hằng năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp, chỉ có 4,4% 8,5% lực lượng lao động là người dân tộc qua đào tạo nghề. Số địa phương thực hiện chính sách cử tuyển hocjc nghề còn ít, mới chỉ có 4/63 tỉnh, thành phố thực hiện, do đó, trong 6 năm từ 2006 – 2011 chỉ có 936 người tham gia, chiếm 0,15%. Đa số đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học nghề ngắn hạn, mới chỉ có khoảng 15% học sinh học nghề có trình độ trung học phổ thông.


Các đại biểu về dự Hội nghị

Nhận thức được thực tế vấn đề cũng như những nguyên nhân, tồn tại, các đơn vị chức năng đã đề ra nhiều giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề các ra nhiệm vụ cụ thể, trong đó, sẽ huy động các nguồn lực đầu tư tập trung, đồng bộ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề, đẩy mạnh dạy nghề ngắn hạn, đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm yếu thế, khó khăn được tham gia học nghề, tự tạo việc làm. Đầu tư giảm nghèo ưu tiên cho các huyện, xã khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo hỗ trợ những người yếu thế…

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các địa phương đã có nhiều chia sẻ những kết quả đạt được trong thời gian qua và cũng đã nêu ra rất nhiều khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa chính sách an sinh xã hội đến với đồng bào thiểu số. Nhiều vấn đề nổi cộm như chính sách hỗ trợ bán trú dân nuôi; hỗ trợ tiền mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; tình hình người Kinh sống ở miền núi nhưng không được hưởng các chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số; cơ chế chính sách cho các xã tiếp giáp với các xã nghèo…

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, kế hoạch trong quý I/2013 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo với Chính phủ về đánh giá chính sách giảm nghèo và dạy nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, những nội dung thảo luận, đề xuất trong chương trình này sẽ được Bộ rà soát, tổng hợp và báo cáo với Chính phủ. Tiếp sau hội nghị này, Bộ sẽ tổ chức 2 hội nghị tương tự ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Xem