Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lào Cai: Tăng cường công tác lao động, việc làm và đào tạo nghề

09/05/2013

Ba tháng đầu năm 2013, công tác thực hiện các nhiệm vụ về lao động, tiền lương và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Lào Cai được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã giải quyết việc làm mới cho 2.300 lao động; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 933 người... Đặc biệt, Sở L Đ - TBXH đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giao quỹ tiền lương, tiền thưởng của viên chức quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; thẩm định giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 93 lao động...


Trong công tác xuất khẩu lao động, Sở đã hướng dẫn các huyện, thành phố tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Đức, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án thuộc CTMTQG việc làm năm 2013, dự án hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững tại các huyện nghèo, đồng thời mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ xuất khẩu lao động cho 91 cán bộ cơ sở tại huyện Bắc Hà.

Để tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động- TBXH đã phối hợp với Phòng Lao động- TBXH huyện Bảo Thắng kiểm tra tình hình sử dụng lao đọng nước ngoài tại công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Tà Thàng; phối hợp với Phòng Xuất Nhập cảnh (Công an tỉnh) kiểm tra tình hình  lao động người nước ngoài vào làm việc tại văn phòng điều hành dự án xây dựng Nhà máy gang thép Lào Cai. Ngoài ra, còn đăng ký thang bảng lương cho 3 doanh nghiệp, cấp 12 giấy phép lao động và gia hạn 32 giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh.

Trong công tác giới thiệu việc làm, Sở Lao động- TBXH tỉnh đã thông tin thị trường trong và ngoài nước cho 21 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, trong đó có 19 đơn vị đăng ký tuyển dụng  lao động trong nước và 02 đơn vị đăng ký tuyển dụng lao động đi làm việc tại  nước ngoài. Tổ chức tư vấn việc làm cho 487 lượt người và tiếp nhận 73 đơn đăng ký tìm việc làm, 19 thông báo tuyển dụng lao động.

Triển khai công tác dạy nghề, Sở đã cấp phép hoạt động dạy nghề cho Trung tâm Thông tin Du lịch tỉnh và thẩm định, cho phép Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Simacai liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn năm 2013 và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dạy nghề và nghiệp vụ điều tra khảo sát như cầu học nghề cho cán bộ các trung tâm dạy nghề, phòng Lao động- TBXH các huyện, thành phố. Ngoài ra, còn tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho 56 giáo viên và lớp kỹ năng nghề cho 20 giáo viên của các trường, trung tâm dạy nghề trên địa bàn, in ấn tờ rơi và kịch bản làm 3 phim tuyên truyền về chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ- TTg. Phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo các trung tâm dạy nghề điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của 7.000 lao động nông thôn, qua đó có định hướng chính xác trong việc mở các lớp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương./. 


Xem