Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Luật Dạy nghề sẽ sớm được trình Quốc hội thông qua

04/03/2005

Trong năm 2005, theo kế hoạch , Tổng cục Dạy nghề sẽ phải hoàn thành một số văn bản như: trình Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, Cơ chế chính sách đối với cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp; Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên bộ về hướng dẫn nội dung chi, mức chi và cơ chế quản lý tài chính dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, miền núi và người tàn tật, dạy nghề cho học sinh dân tộc nội trú.

Ban hành các quyết định về quy chế tuyển sinh, về quy định chức danh, tiêu chuẩn, định biên giáo viên dạy nghề, về ban hành danh mục nghề trình độ trung cấp và cao đẳng, phê duyệt dánh sách 25 trường trọng điểm đến năm 2005 và 40 trường trọng điểm đến năm 2010. Các văn bản này sẽ phải được ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành chậm nhất vào quý III năm nay cùng với việc tiếp tục hoàn thiện soạn thảo Luật Dạy nghề để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 9. Hồng Minh – Tạp chí LĐXH
Xem