Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đào tạo nghề cho lao động ngoại thành Cần Thơ - một yêu cầu cấp bách

27/01/2005

Sau khi chia tách và được nâng cấp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ có diện tích 1.390 km2, dân số khoảng trên 1,1 triệu người, trong đó gần 700 ngàn người trong độ tuổi lao động và gần 500 ngàn người đang tham gia lao động trong ngành kinh tế quốc dân. Hiện nay thành phố có 1.800 doanh nghiệp và 4.992 cơ sở sản xuất kinh doanh. Điều này chứng tỏ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Cần Thơ có sự phát triển về số lượng doanh nghiệp lớn so với khu vực ĐBSCL.

Những năm trước đây, vấn đề đào tạo nghề còn nhiều hạn chế. Đến thời kỳ đổi mới, Cần Thơ mới bắt đầu dần dần khôi phục và đi lên. Năm 2000, tỷ lệ đào tạo nghề của Cần Thơ mới đạt 6,62%, rất thấp so với một số tỉnh, thành trong cả nước. Từ năm 2002, Cần Thơ tập trung cho công tác đào tạo nghề, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay và để chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Cần Thơ đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực đào tạo nghề và đã mang lại những kết quả quan trọng. Đến thời điểm hiện nay, tại Cần Thơ, số lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ 21,89%, trong đó qua đào tạo nghề là 17,55%, cao hơn các tỉnh trong khu vực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chính vì vậy, UBND thành phố đã tiếp tục chỉ đạo hàng năm cần phải dạy nghề cho từ 24.000 người đến 27.000 người, nâng tỷ lệ đào tạo nghề hàng năm từ 3% đến 4,5%. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, trung tâm cơ sở dạy nghề đến năm 2010, được Hội đồng thẩm định của thành phố thông qua và UBND thành phố phê duyệt. Kể từ khi thực hiện Đề án này (năm 2002), Cần Thơ đã dạy nghề cho 10.400 lao động, trong đó giải quyết việc làm cho gần 8800 người, chiếm tỷ lệ 75% so với số người được đào tạo. Riêng năm 2004 dạy 14 nghề, chủ yếu cho lao động ngoại thành với 3.600 lao động, trong đó số người được giải quyết việc làm chiếm 87,32%. Qua đào tạo nghề cho lao động ngoại thành, Cần Thơ cho rằng vấn đề hướng dẫn chọn đối tượng để học là then chốt nhất. Mỗi ngành nghề có những tiêu chuẩn khác nhau, nhưng điều quan trọng là đối tượng đi học phải có nhu cầu học nghề và cần việc làm thật sự. Việc làm ở đây, cần xác định là việc làm tại chỗ và việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Khi chọn đối tượng cũng có những ưu tiên cụ thể, vì học viên vừa được học miễn phí vừa được hỗ trợ 10.000 đ/người/ngày, tuỳ theo thời gian của từng nghề. Qua khảo sát thực tế, lực lượng lao động ở ngoại thành chưa có nghề chiếm tỷ lệ khá lớn, mặt khác thành phố có chính sách ưu tiên như đã nêu trên, cho nên người lao động có nhu cầu học nghề là rất lớn. Vì vậy, chúng tôi xác định thứ tự ưu tiên như sau: đối tượng cần học nghề – cần việc làm - đối tượng chính sách và bộ đội xuất ngũ - đối tượng nghèo – dân cư vượt lũ - đối tượng bị thu hồi đất theo quy hoạch. Thứ tự nêu trên không gây nên những thắc mắc, so bì bởi tạo được sự công bằng ở địa phương cơ sở. Vấn đề chọn đơn vị tham gia dạy nghề cũng rất quan trọng, phải tìm và hợp đồng với những đơn vị có chuyên môn sâu, phù hợp với trình độ của người lao động, bảo đảm uy tín, chất lượng trong quá trình giảng dạy. Hiện nay ở thành phố Cần Thơ đang thực hiện xã hội hoá trong công tác dạy nghề, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia dạy nghề trong Đề án cũng như ngoài Đề án. Riêng các doanh nghiệp tham gia dạy nghề, sau khi kết thúc khoá hoc đều thu nhận 100% số học viên vào làm việc. Về chương trình giảng dạy, phải biên soạn gọn nhẹ, dễ hiểu, vì trình độ dân trí còn thấp, tiếp thu những tiến bộ khoa học còn hạn chế, cho nên giáo trình nhất thiết phải dễ hiểu, phù hợp với trình độ, nhu cầu giải quyết việc làm. Nội dung chương trình xây dựng theo hướng diện rộng, đáp ứng được nhiều đối tượng học. Thời gian học phải bố trí thích hợp với mùa vụ – vì người lao động phải vừa học vừa làm, để nâng cao hiệu quả tiếp thu của học viên. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là người xem xét và thông qua chương trình cụ thể. Bất cứ chương trình giảng dạy của các đơn vị đào tạo nào, cũng phải lấy chuẩn đào tạo nghề theo Mô - đun của Tổng cục Dạy nghề. Vừa qua, chúng tôi đã xây dựng được 2 chương trình chuẩn, năm 2005 cần xây dựng từ 3 đến 5 chương trình chuẩn trong việc dạy nghề cho người lao động ngoại thành. Trong quá trình biên soạn chương trình dạy nghề cho lao động, tuỳ theo từng ngành nghề mà thời gian giảng dạy khác nhau, đồng thời giáo trình của từng nghề cũng phải cân nhắc đến trình độ tiếp thu khác nhau. Ví dụ, các nghề trồng
Xem