Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đào tạo tay nghề cho 53.000 lao động

10/01/2005

Thực hiện chỉ thị của Thành ủy TPHCM về xây dựng giai cấp công nhân, trong năm 2004, 18 Công đoàn cấp trên cơ sở tại TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp đào tạo và đào tạo lại tay nghề cho 53.000 lao động. Trong đó, ngành may đào tạo trên 10.000 người, điện tử 5.000 người, tin học 4.600 người... Số lao động trên phần lớn được đào tạo theo diện ngắn ngày tại đơn vị, chỉ có khoảng 7.000 người được cử đi đào tạo dài hạn, trong đó 259 người đào tạo ở nước ngoài. Thông qua các chương trình đào tạo này, người lao động đã được xét nâng bậc, nâng ngạch và nâng lương. Hữu Bắc

Xem