Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đăk Nông: Dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số

05/01/2005

Năm 2005, tỉnh Đăk Nông quyết định đầu tư 7,5 tỷ đồng dạy nghề và tạo việc làm cho 2500 thanh niên dân tộc thiểu số nhằm góp phần đưa khoa học kỹ thuật, tạo nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, phát huy và giữ gìn các ngành nghề truyền thống, phát triển kinh tế xã hội và ổn định chính trị xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm miễn phí cho khoảng 350 thanh niên dân tộc, thực hiện nhiều mô hình sản xuất VACR có hiệu quả kinh tế cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển chăn nuôi gia súc và thuỷ sản, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo. Trần Hữu Hiếu
Xem