Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nam mới có 13,7% lao động được đào tạo nghề

05/01/2005

Hiện nay lực lượng lao động được đào tạo nghề ở Hà Nam mới chỉ chiếm 13,7%, cơ cấu lao động được đào tạo giữa khu vực nông thôn và thành thi còn có sự chênh lệch lớn. Trước thực trạng này, tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2010 có thêm 45.000 người được đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trong đó năm 2004 – 20% đào tạo nghề cho khoảng 10.000 người, từ 2006 – 2010 khoảng 35.000 người. Tỉnh cải tạo và mở rộng trường đào tạo nghề nông – công nghiệp và vận tải, thành lập ở mỗi huyện một trung tâm dạy nghề, từng bước nâng cấp một số trung tâm dạy nghề để có khả năng đào tạo nghề dài hạn.

Kết quả đào tạo nghề ở Hà Nam cho thấy số lượng học sinh được đào tạo nghề ngắn hạn tăng hơn trước nhưng chất lượng chưa cao. Một số nghề như: sửa chữa xe máy, điện dân dụng, lái xe ô tô, may công nghiệp… chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hàng năm, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn trung bình chỉ tuyển được khoảng 140 học sinh là người địa phương, chiếm 8 – 10% tổng số học sinh được đào tạo. Số người được đào tạo trực tiếp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn bình quân từ 700 đến 800 người/năm. Ngoài ra, ở trên 40 làng nghề truyền thống của địa phương, mỗi năm có khoảng 2000 lao động và 1300 – 1500 người được truyền nghề trực tiếp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, các cửa hàng sửa chữa điện, cơ khí, xe máy. Trần Thuý Hằng
Xem