Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Tháp: thêm 20 cơ sở dạy nghề trong 3 năm

31/12/2004

Hiện trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp có 48 cơ sở dạy nghề, tăng 20 cơ sở so với năm 2001, trong đó: 4 trường có chức năng dạy nghề, 5 trung tâm dạy nghề huyện, thị, 2 trung tâm dịch vụ việc làm và 37 cơ sở dạy nghề khác.

Trong năm qua, các trường và cơ sở dạy nghề trong tỉnh đã tổ chức đào tạo cho 23.445 người, vuợt 12,6% so với kế hoạch đề ra, trong đó tuyển sinh mới hệ dài hạn là 1.801 học sinh, ngắn hạn là 10.553 người và dạy nghề cho lao động nông thôn là 11.091 người. Các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là điện, điện tử, điện công nghiệp, chăn nuôi, thú y, tiện, hàn, cơ khí nông nghiệp, may công nghiệp, chế biến thủy sản…Số học sinh tốt nghiệp năm 2004 là 22.171 người, trong đó số tốt nghiệp hệ dài hạn là 880 học viên, còn lại là những hệ ngắn hạn là lao động nông thôn. Kết quả đào tạo trên đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 7,7% năm 2001 lên 18,5% vào năm 2004, trong đó, qua đào tạo nghề từ 5,5% l33n 15,3%./. Mỹ Hạnh
Xem