Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

27/12/2004

Hiện nay, số lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mới đạt 26,5%, theo tiến độ này, phải đến năm 2010 tỉnh mới đào tạo hết số lao động còn lại. Bên cạnh đó, mỗi năm tỉnh còn có trên 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS và THPT cần được đào tạo nghề. Để khuyến khích các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân tham gia dạy nghề, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, đất đai giúp các đơn vị thành lập trung tâm dạy nghề. Vĩnh Phúc phấn đấu đến 2010 đào tạo được 246.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 55%.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng áp dụng những chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Từ nay đến 2010, tỉnh có kế hoạch đầu tư 146,2 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hệ thống trường lớp, mua sắm may móc thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, hỗ trợ học phí học nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên dạy nghề. Tỉnh quyết định hỗ trợ 200.000 đồng/giáo viên trong 3 tháng bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; hỗ trợ kinh phí cho giao viên học tập ở trong và ngoài nước; tuyển dụng thêm 100 giáo viên dạy nghề cho các địa phương, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo đến năm 2010. Đối với các học viên thuộc đối tượng chính sách, thương bệnh binh, con liệt sỹ, dân tộc thiểu số được hỗ trợ 120.000 đồng/người/tháng trong thời gian 6 tháng. Các học viên học nghề theo mô hình bổ túc văn hoá - học nghề được hỗ trợ 60.000 đồng/người/tháng trong thời gian 9 tháng. Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động ở Vĩnh Phúc chưa qua đào tạo được hỗ trợ 500.000 đồng/người, nếu đã qua đào tạo được hỗ trợ 200.000 đồng/người. Các lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được hỗ trợ 350.000 đồng/người/khoá giáo dục định hướng và ngoại ngữ. Lâm Đào An
Xem