Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP Hồ Chí Minh: Chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề

27/12/2004

Tại lễ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục-đào tạo của các trường dạy nghề năm 2004, ông Nguyễn Minh Thành, Chủ tịch Hội Dạy nghề TPHCM, cho biết hiện nay dù đã có thâm niên công tác nhưng đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường nghề vẫn còn nhiều khiếm khuyết.Hội Dạy nghề đã liên kết với Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục - Đào tạo II tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao nhằm lấp những hạn chế nghiệp vụ quản lý cho số cán bộ nói trên. Sắp tới, hội còn mở thêm các khóa học chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm nghề dành cho giáo viên trong toàn hệ thống dạy nghề TP, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo nhân lực hiện nay. Hữu Bắc

Xem