Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÌNH DƯƠNG 110 tỉ đồng đào tạo lao động kỹ thuật

27/12/2004

Theo Sở LĐ-TB-XH Bình Dương, trong năm 2004, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 33.000 lao động, tập trung các ngành gỗ, cơ khí, may mặc, giày da...

Ông Nguyễn Phùng Trung, Phó Giám đốc Sở, cho biết để giải quyết tình trạng khan hiếm lao động, nhất là ở các khu công nghiệp (KCN) đóng trên địa bàn, tỉnh đưa ra nhiều chính sách như đẩy mạnh liên kết tuyển dụng lao động với các địa phương ngoài tỉnh, dành ngân sách 110 tỉ đồng đầu tư xây dựng trường dạy nghề kỹ thuật trọng điểm, với chỉ tiêu đào tạo và cung ứng khoảng 2.500 lao động kỹ thuật cho các KCN mỗi năm. Dự báo năm 2005 sẽ tiếp tục khan hiếm lao động trên địa bàn. Hữu Bắc
Xem