Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thái Bình phấn đấu nâng lao động được đào tạo nghề lên 40 – 50%

07/12/2004

Thái Bình hiện có hơn 1,3 triệu người trong độ tuổi lao dộng, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chỉ đạt 16%. Cơ cấu đào tạo nghề chưa hợp lý, chưa toàn diện, một số nghề chưa được đưa vào chương trình đào tạo dẫn đến hẫng hụt lao động trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, Thái Bình đã hình thành nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề, nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ các khu công nghiệp, các làng nghề đang đặt ra nhiều bức xúc cho địa phương và người lao động.

Để chấn chỉnh công tác đào tạo, dạy nghề, tỉnh uỷ Thái Bình xác định phát triển đào tạo, dạy nghề giai đoạn 2004 – 2010, phấn đấu đến năm 2010 nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên 40 – 50% và bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 20.000 – 25.000 lao động. Công tác đào tạo công nhân kỹ thuật cao và mở rộng ngành nghề đào tạo được chú trọng đi đôi với thay đổi cơ cấu nghề đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Tỉnh có kế hoạch quy hoạch 4 trường dạy nghề với quy mô đào tạo hàng năm từ 3000 lao động trở lên, trường công nhân xây dựng, trường dạy nghề cho trẻ em câm điếc, trường dạy nghề giao thông vận tải và 15 Trung tâm dạy nghề mỗi năm đào tạo 9100 học sinh. Hàng năm, tỉnh trích ngân sách 10 – 15 tỷ đồng đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đổi mới chương trình và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển đào tạo, nghề. Thiện Thuật (TTXVN)
Xem