Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sẽ có trung tâm dạy nghề cho nông dân miền trung tại Hội An

06/12/2004

Hội Nông dân tỉnh vừa có văn bản thống nhất với thị xã Hội An chọn địa điểm tại khối phố Phước Hải (phường Cửa Đại) với diện tích 8000 m2 để xây dựng Trung tâm Dạy nghề nông dân khu vực miền Trung. Đây là một công trình lớn của khu vực miền Trung, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Mỹ Hạnh (Tạp chí Lao động xã hội)

Xem