Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trà Vinh: Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về an toàn- vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”

24/03/2005

Tin từ TTXVN, ngày 22/3/2005, tại Trung tâm thị xã Trà Vinh, trên 1.000 cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức lễ hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về An toàn- Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ” (từ 20 đến 26/3/2005) với thông điệp: Hướng tới sản xuất an toàn- xanh- sạch đẹp, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các vụ cháy nổ.

Trong tuần lễ này, tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền về An toàn- Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các địa bàn, các cơ sở sản xuất có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… nhằm làm thay đổi nhận thức của bộ phận lớn các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, người sử dụng lao động, người lao động về nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường an toàn vệ sinh lao động, hiểu rõ về Luật phòng cháy chữa cháy, Luật bảo vệ sức khoẻ , tạo môi trường, góp phần hạn chế tai nạn lao động, cháy nổ. Hiện nay, Trà Vinh thực hiện quản lý chặt chẽ việc đăng ký kiểm định kiểm tra an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, vật liệu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và kiên quyết loại bỏ các trang thiết bị không đảm bảo quy định, tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. Ngoài ra, tỉnh còn mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật về bảo hộ lao động ở đơn vị, cơ sở trong tỉnh.
Xem