Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổng Công ty than đi đầu trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động

24/03/2005

Tổng Công ty than Việt Nam là một doanh nghiệp lớn sản xuất kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than, với trên 8 vạn cán bộ công nhân, đang có những bước tiến lớn đổi mới tổ chức quản lý kinh tế, kỹ thuật, tăng nhanh sản lượng than sản xuất và tiêu thụ khi đang có cơ hội thuận lợi về thị trường tiêu thụ than trong sản xuất và tiêu thụ khi đang có cơ hội thuận lợi về thị trường tiêu thụ than trong nước cũng như xuất khẩu. TVN đặc biệt coi trọng đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đó là mục tiêu hàng đầu trong định hướng phát triển sản xuất kinh doanh là “An toàn – Tăng trưởng – Hiệu quả” vì sức khoẻ, đời sống và hạnh phúc của những người thợ mỏ. Theo đánh giá của Sở Lao động thương binh và xã hội Quảng Ninh, ngành than luôn là ngành kinh tế đi đầu trên địa bàn tỉnh trong việc tích cực thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tăng cường công tác quản lý Coi đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là mục tiêu hàng đầu trong định hướng phát triển sản xuất kinh doanh nên lãnh đaọ TVN và các doanh nghiệp thành viên rất quan tâm đến tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, bảo hộ lao động từ tổng công ty, các công ty xuống đến các công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất. Từ Tổng công ty, các công ty, xí nghiệp đều có ban, phòng an toàn – bảo hộ lao động với 312 người, trong đó có 218 kỹ sư, 78 trung cấp, 16 sơ cấp kỹ thuật. Mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên rộng khắp ở các tổ đội sản xuất với 6125 người, được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo thoả ước lao động tập thể giữa Tổng giám đốc và chủ tịch công đoàn TVN, được bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, quy phạm an toàn để trực tiếp tuyên truyền, vận động anh chị em cán bộ công nhân thực hiện tốt quy trình kỹ thuật,quy phạm an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện kịp thời những hiện tượng vi phạm quy trình kỹ thuật, an toàn, góp phần ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn sự cố. Từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên đều có hội đồng bảo hộ lao động thực hiện chức năng tham gia tư vấn và phối hợp các hoạt động trong việc xây dựng quy chế quản lý, chương trình hoạt động, kế hoạch bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và hạn chế các nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, TVn còn có 2 trung tâm làm công tác an toàn mỏ là trung tâm cấp cứu mỏ được đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại, thường xuyên kiểm tra phòng ngừa tai nạn lao động và tổ chức huấn luyện cho lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên trách. Trung tâm an toàn mỏ thuộc Viện khoa học công nghệ mỏ cũng tham gia nhiều lĩnh vực về an toàn hầm lò như đo theo dõi hàm lượng khí cháy nổ, kiểm định các thiết bị trong hầm lò như máy bắn mìn, máy đo khí, đo gió, thiết bị điều khiển bơm thoát nước, đèn ác quy phòng nổ. Trong năm nay, các công ty, xí nghiệp khai thác than hầm lò đều phải bố trí một phó giám đốc chuyên trách công tác an toàn – bảo hộ lao động, đồng thời thành lập hệ thống giám sát viên an toàn có nhiệm vụ nhắc nhở, yêu cầu cán bộ công nhân làm việc trong hầm lò thực hiện đúng quy trình, biện pháp thi công, biện pháp an toàn. Có thể nói, bộ máy làm công tác an toàn – bảo hộ lao động của TVN đủ về số lượng, chất lượng không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, được các cơ quan quản lý chức năng của trung ương và địa phương đánh giá cao. Trong việc tăng cường công tác quản lý, TVN đã đề ra nhiều biện pháp cứng rắn như giải thể và sáp nhập một số công ty, xí nghiệp nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện sản xuất an toàn. Quyết định thay thế một loạt cán bộ yếu kém trong điều hành quản lý sản xuất, an toàn, Mặt khác, TVN có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ thị về các giải pháp đảm bảo an toàn cần làm trong năm; hướng dẫn huấn luyện các biện pháp phòng ngừa hiểm hoạ cháy nổ, tai nạn lao động, kiểm tra chéo về an toàn – vệ sinh lao động tại các phân xưởng. Ngành than chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, TVN đã gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, và thường xuyên kiểm tra an toàn khai thác mỏ, quản lý, về vận hành các thiết bị mỏ, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và phòng chống mưa bão. TVN chỉ đạo trường đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm và Trường Hữu Nghị bổ sung môn an toàn – vệ sinh lao động vào môn chính khoá để học sinh khi ra trường có kiến thức và làm việc vững vàng hơn; đồng thời bổ sung vào chương trình giảng dạy công nghệ mới, hiện đại để học sinh nâng cao hiểu biết và kỹ năng thực hành. Đổi mới công nghệ nâng cao mức độ an toàn – vệ sinh lao động Một trong những giải pháp để TVN tăng năng suăt, sản lượng than sản xuất và tiêu thụ, cải thiện làm việc cho thợ mỏ và tăng mức độ an toàn trong quá trình sản xuất là đẩy mạnh đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho việc đổi mới công nghệ, thiết bị đào chống lò, khai thác than trong lò chợ, bốc xúc, vận chuyển than và đất đá, sàng tuyển, bốc rót tiêu t
Xem