Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tai nạn lao động tập trung chủ yếu trong các doanh nghiệp công nghiệp

23/03/2005

Theo báo cáo đánh giá của Ban Bảo hộ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), từ năm 2000-2004, tai nạn lao động (TNLĐ) chết người tập trung nhiều nhất vào khu vực các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quản lý, tới 29,8% tổng số vụ, tiếp đến là ngành xây dựng 25,4%; khu vực doanh nghiệp thuộc ngành GTVT đứng thứ 3, chiếm 21,2% ...Nguyên nhân do tổ chức-kỹ thuật chiếm tới 80,5%, còn lại do với các nguyên nhân khác. Những sự cố như: nổ khí, bục nước trong khai thác hầm lò, rò rỉ, nổ cháy khí độc tại các cơ sở sử dụng hoá chất, máy cán ép, tai nạn ngã cao, đổ sập dàn giáo, tai nạn điện trong ngành cơ khí, xây dựng vận tải...luôn tiềm ẩn và là nguy cơ xảy ra TNLĐ cao.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện kiến thức bảo hộ lao động cho cả người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường kiểm tra giám sát việc xây dựng thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động, điều kiện làm việc; đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị chấp hành nghiêm những qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động phù hợp với những công nghệ mới, thiết bị mới; phổ biến, áp dụng các hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động của thế giới như ILOOHMS 2001...; bằng hình thức tờ rơi, áp phích, chương trình truyền thanh cơ sở tuyên truyền tới người lao động các nguy cơ về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ người lao động. Đức Tùng (Tạp chí LĐXH)
Xem