Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh: Phát động Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ

22/03/2005

Sáng 20/3/2005, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra lễ phát động Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) lần thứ 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, đại diện lãnh đạo 16 tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 3000 cán bộ, công nhân viên chức, lao động các ngành nghề trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN được phát động tại tỉnh Quảng Ninh là khởi động chương trình hành động năm 2005 của quốc gia hướng tới xây dựng văn hoá về ATVSLĐ - PCCN bền vững. Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN năm nay thực hiện theo chủ đề “An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trong các lĩnh vực sản xuất có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp:. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chỉ đạo các bộ, ngành và công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN; tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực ATVSLĐ - PCCN, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động đảm bảo công tác ATVSLĐ - PCCN… Hội đồng quốc gia đẩy mạnh việc tư vấn về chủ trương, cơ chế chính sách ATVSLĐ - PCCN; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo xây dựng thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động; kiện toàn bộ máy làm công tác bảo hộ lao động từ Trung ương đến địa phương. Các ngành nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng cần tăng tỷ lệ đầu tư thiết bị bảo hộ lao động, PCCN, cải thiện điều kiện làm việc. 6 năm qua, việc phát động và thực hiện tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN đã góp phần nâng cao nhận thức của lao động, người sử dụng lao động về ATVSLĐ; tăng cường trách nhiệm, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn cháy nổ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động… Tuy nhiên, việc đảm bảo ATVSLĐ - PCCN còn chưa bền vững, ý thức tự giác về ATVSLĐ - PCCN ở nhiều cấp, ngành, đơn vị và doanh nghiệp chưa được coi trọng. Riêng trong năm 2004, cả nước đã xảy ra 6026 vụ tai nạn lao động, làm 6168 người bị tai nạn, trong đó có 575 người chết; 1312 người bị bệnh nghề nghiệp; 3000 vụ cháy; hàng nghìn công nhân ở các doanh nghiệp bị ngộ độc thức ăn. Nguyên nhân chính là do nhiều đơn vị, cá nhân còn vi phạm quy định pháp luật về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng lao động, vi phạm những tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật về ATVSLĐ - PCCN. Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 7 tại Quảng Ninh (từ ngày 20 – 26/3) còn có nhiều hoạt động thiết thực như: Triển lãm những thành tựu về ATVSLĐ - PCCN; thao diễn cháy nổ khí mỏ; thao diễn nổ bụi, chữa cháy nhà cao tầng; thao diễn cấp cứu mỏ; hội thảo khoa học về “ATVSLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp”, “Công đoàn với công tác AT – VSLĐ”, thi tìm hiểu về Bộ luật lao động. Lại Minh Đông (TTXVN)
Xem