Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ ở Hà Nội

17/03/2005

Ngày 15/3/2005, Liên đoàn lao động Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) năm 2005 trong công nhân viên chức lao động (CNVC – LĐ) Thủ đô. Theo đó, các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ - PCCN và bảo vệ môi trường cho CNVCLĐ để Tuần lễ Quốc gia thực sự là cao trào của các hoạt động Bảo hộ lao động.

Đồng thời, các cấp công đoàn tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác bảo hộ lao động ở tất cả các cơ sở, doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, đổi mới công nghệ nhằm cải tạo nhà xưởng, giảm nhẹ sức lao động, ngăn ngừa các vụ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và cháy nổ xuống mức thấp nhất. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần phối hợp với chính quyền đôn đốc, giáo dục người lao động nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Xanh – sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% màng lưới an toàn vệ sinh viên; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về công tác ATVSLĐ - PCCN, phấn đấu năm 2005 đưa tai nạn lao động chết người trên địa bàn xuống dưới 20 vụ. Theo số liệu thống kê, Hà Nội là thành phố đứng thứ 2 (sau thành phố Hồ Chí Minh) về việc để xảy ra số vụ tai nạn lao động và số người tử vong. Phần lớn nạn nhân bị tai nạn lao động trong lĩnh vực xây lắp là những lao động thời vụ, nông dân từ các tỉnh về lao động tại các công trình xây dựng, thiếu các kiến thức về ATLĐ, kỹ thuật thi công, ý thức tổ chức kỷ luật; nhiều lao động có trình độ văn hoá rất thấp chỉ mới học lớp 3, lớp 4. Minh Nghĩa
Xem