Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau phát động đợt cao điểm tuần lễ quốc gia an toàn - vệ sinh lao động

25/02/2005

Cà Mau đã mở đợt cao điểm tuyên truyền công tác bảo đảm An toàn- vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ (PCCN) nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm toàn dân trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp.

Các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức tuyên truyền, cung cấp các thông tin đến mọi người dân; tăng cường kiểm tra nhắc nhở giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ gây tại nạn lao động, cháy nổ. Đối với các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của mỗi công nhân, viên chức; đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động, PCCN, đảm bảo an tòan tính mạng, sức khỏe cho người lao động tại đơn vị mình. Trong thời gian này, tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu chợ, khu dân cư tập trung trên địa bàn, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật với những trường hợp cố tình vi phạm. Mỹ Hạnh
Xem