Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: nhiều biện pháp thu bảo hiểm xã hội ngay từ đầu năm

18/01/2005

Năm 2005, Bảo hiểm xã hội Hà Nội phấn đấu đưa số thu trên địa bàn lên 1400 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với năm 2004, trong đó thu BHXH bắt buộc chiếm 98%. Ngay từ đầu năm, BHXH thành phố đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, tăng cường biện pháp đôn đốc việc tham gia đóng BHXH đầy đủ theo từng tháng, chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương đối chiếu, rà soát từng cơ quan, doanh nghiệp còn nợ đọng, xác định số nợ để đốc thu. Nhằm quản lý tốt nguồn thu và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH thành phố cử cán bộ xuống tận cơ sở, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động lập danh sách lao động tiền lương đăng ký đóng BHXH.

Ngành đẩy mạnh cải cách hành chính trong tất cả các khâu nghiệp vụ, đặc là công tác giải quyết chế độ chính sách, công tác thu, giám định chi, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. Chủ động đổi mới lề lối làm việc, BHXH Hà Nội đang tích cực thực hiện việc chuyển đổi nhận thức và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên từ làm việc chính sang phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng được hưởng chính sách. Năm 2004, mặc dù gặp nhiều khó khăn song BHXH thành phố vẫn đảm bảo tốt công tác thu chi, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Đến nay, toàn thành phố có 7699 đơn vị với 548.655 lao động tham gia đóng BHXH; số thu trên địa bàn đạt 1300 tỷ đồng, trong đó khu vực ngoài quốc doanh ngày càng đóng vai trò quan trọng; tăng nhanh cả về số đơn vị và lao động tham gia, tăng 712 đơn vị và trên 23.100 lao động. Thu Hương (TTXVN)
Xem