Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BHXH tỉnH Điện Biên: Doanh thu đạt 105% kế hoạch

10/01/2005

Tổng doanh thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh năm 2004 đạt 62 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch giao. Trong năm có 34 đơn vị ngoài quốc doanh tham gia BHXH, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2003. Nhiều đơn vị vùng cao thực hiện tốt công tác BHXH như các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, T.P Điện Biên Phủ... BHXH các huyện, thị, thành phố đã thực hiện nghiêm túc công tác cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, phiếu KCB, các đối tượng hưởng BHXH... Công tác giám định chi được các cơ quan chức năng phối kết hợp chặt chẽ giữa BHXH với công tác giám định các đối tượng BHYT: KCB người nghèo, bắt buộc, tự nguyện. Năm 2005, BHXH tỉnh Điện Biên phấn đấu thu vượt từ 2 - 3% kế hoạch ngành giao, tiếp tục khai thác, mở rộng đối tượng đóng BHXH đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh; cấp quản lý, sử dụng sổ đúng quy định; đôn đốc các đơn vị SDLĐ, ghi, ký sổ bổ sung kịp thời; cấp phát thẻ BHYT, phiếu KCB đúng quy trình; đẩy mạnh công tác quản lý thông qua công nghệ phần mềm vi tính... Mỹ Hạnh

Xem