Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: chỉ có 23% lao động ngoài quốc doanh được đóng BHXH

05/01/2005

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 500 doanh nghiệp tư nhân hoạt động, giải quyết việc làm cho 9970 lao động. Trong số này mới có 5617 lao động được ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 đến 3 năm và chỉ có 23% lao động của các doanh nghiệp tham gia BHXH. Do sức ép cần có việc làm nên người lao động chưa dám đấu tranh với chủ SDLĐ để đòi quyền lợi về ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT. Nhiều doanh nghiệp mới thành lập, sản xuất, kinh doanh chưa ổn định nên cả chủ SDLĐ và người lao động đều chưa muốn thực hiện các quy định này. Một số doanh nghiệp tuy sản xuất, kinh doanh có lãi nhưng cũng chỉ ký HĐLĐ và đóng BHXH cho cán bộ quản lý; mức kê khai đóng BHXH cho số lao động thấp hơn số lao động thực tế doanh nghiệp sử dụng. Cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng chưa có giải pháp hữu hiệu do lực lượng chuyên môn chưa đủ sức thanh tra, kiểm tra tất cả tất cả các doanh nghiệp để xác định đúng số lao động tham gia BHXH và BHYT bắt buộc theo quy định. Như Kính

Xem