Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Những giải pháp thúc đẩy tiến trình Thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân

28/11/2004

Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được tổ chức triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đã đi vào cuộc sống. Tính đến cuối năm 2003 đã có trên 16 triệu người tham gia BHYT cả hình thức bắt buộc và tự nguyện. Hàng năm đã có hàng chục triệu lượt người được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) theo chế độ BHYT. Chỉ tính riêng năm 2003 có hơn 23 triệu lượt người được hưởng lợi KCB, với tổng số tiền chi hơn 1.178 tỷ đồng. BHYT thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người tham gia và đặc biệt là đối với những người không may mắc phải những căn bệnh nặng, hiểm nghèo.

Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được tổ chức triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đã đi vào cuộc sống. Tính đến cuối năm 2003 đã có trên 16 triệu người tham gia BHYT cả hình thức bắt buộc và tự nguyện. Hàng năm đã có hàng chục triệu lượt người được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) theo chế độ BHYT. Chỉ tính riêng năm 2003 có hơn 23 triệu lượt người được hưởng lợi KCB, với tổng số tiền chi hơn 1.178 tỷ đồng. BHYT thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người tham gia và đặc biệt là đối với những người không may mắc phải những căn bệnh nặng, hiểm nghèo. Tuy nhiên, đến nay số lượng người tham gia BHYT mới chiếm khoảng 21% dân số trong cả nước. Chất lượng phục vụ cho những người tham gia bảo hiểm cũng còn nhiều hạn chế. Nhiều người tham gia chưa được tiếp cận với các dịch vụ y tế; ở một số cơ sở KCB còn diễn ra tình trạng phân biệt đối xử giữa những người bệnh tham gia BHYT với những người bệnh tự trả chi phí trực tiếp, quyền lợi của không ít người bệnh tham gia BHYT chưa được đảm bảo đúng theo quy định…Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do: - Chiến lược đầu tư, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cho các cơ sở KCB và cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ sở này chưa kịp thời được đổi mới cho phù hợp với tiến trình đổi mới phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường. - Mạng lưới cơ sở KCB chưa đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu KCB của nhân dân nói chung và người tham gia BHYT nói riêng. Đặc biệt, ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo thì cơ sở vật chất và cán bộ y tế càng thiếu nghiêm trọng. - Cơ chế chính sách, chế độ liên quan đến chi phí KCB và hoạt động BHYT chậm đổi mới và chưa đồng bộ, đã gây rất nhiều vướng mắc, khó khăn phức tạp cho cơ quan BHXH và các cơ sở KCB. Để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội IX của Đảng trong lĩnh vực BHYT và nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, cần có các giải pháp đồng bộ sau: Một là: Từng bước xây dựng và phát triển các mô hình BHYT tự nguyện để thu hút nhanh số người tham gia loại hình này. Tăng nhanh đối tượng tham gia BHYT bắt buộc để tiến tới thực hiện BHYT bắt buộc đối với toàn dân. Để đạt được mục tiêu công bằng và hiệu quả trong hoạt động BHYT, các đối tượng tham gia bảo hiểm đều phải có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ KCB (hoặc tự bản thân đóng góp, hoặc được Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác đóng góp hộ). Cũng như các quỹ bảo hiểm khác, nếu số người tham gia vào quỹ KCB càng đông thì mức độ phân tán rủi ro càng lớn. Người có thu nhập cao sẽ bù đắp cho người ốm yếu. Mức đóng góp được xác định theo khả năng tài chính, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm được đảm bảo bình đẳng theo tình trạng bệnh tật mà không phụ thuộc vào số tiền họ đóng góp nhiều hay ít vào quỹ KCB. Việc thực hiện BHYT bắt buộc toàn dân đối với nước ta phải được tiến hành từng bước, từng giai đoạn, phấn đấu đến năm 2020 toàn dân tham gia BHYT bắt buộc. Để thực hiện được mục tiêu trên, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau đây: Thứ nhất: Thực hiện BHYT bắt buộc đối với nhóm đối tượng là người lao động làm công ăn lương. Đây là những người lao động làm việc trong các tổ chức, đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp (cả công lập, dân lập, bán công, tư thục…), cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp (doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam). Chủ sử dụng lao động và người lao động phải có trách nhiệm đóng góp quỹ KCB theo tiền lương và tiền công hàng tháng. Thứ hai: Thực hiện BHYT bắt buộc đối với các đối tượng chính sách xã hội (người có công với cách mạng, người nghèo, người già yếu, trẻ em dưới 6 tuổi, thân nhân sĩ quan quân đội và công an nhân dân…), các đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tại các cấp học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng, đại học ở các loại hình trường lớp (của Nhà nước, dân lập, tư thục…), các đối tượng là người đang hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH thường xuyên hàng tháng. Đối với nhóm đối tượng này, trách nhiệm đóng góp vào quỹ KCB cụ
Xem