Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bạc Liêu: Nhiều đơn vị nợ BHXH thuộc khối hành chính sự nghiệp

26/11/2004

Tính đến cuối tháng 10/2004, Bác Liêu còn tới 71 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Trong số đó có nhiều đơn vị hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước như: Trung tâm Văn hoá thông tin, Trường Cao đẳng Sư phạm, Ban Bảo vệ sức khoẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn… Có 6 huỵện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn nợ BHXH. Tại huyện Hồng Dân, trong tổng số 18 đơn vị nợ thì có 16 trường học nợ BHXH của giáo viên. Theo BHXH tỉnh, một số doanh nghiệp lấy lý do sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, còn đối với các đơn vị hưởng lương ngân sách nợ do nguồn ngân sách chuyển về chem… Nên chưa thực hiện nộp BHXH theo qui định. Do các đơn vị nợ BHXH nên đã gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc xét duyệt chế độ chính sách BHXH cho người lao động tại những đơn vị này. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và xã hội)

Xem