Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sóc Trăng: chậm thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho bản thân người lao động

15/11/2004

Hiện nay, tiến độ mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho thân nhân người lao động và thành viên các tổ chức nghiệp đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng rất chậm, Theo báo cáo của Liên doàn Lao động tỉnh, sau hơn 3 tháng thực hiện, toàn tỉnh mới có 34/675 đơn vị tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho thân nhân người lao động với gần 900 lượt người tham gia mua gần 49 triệu đồng.

Tỉnh Sóc Trăng đang cố gắng từ nay đến cuối năm có 100% số công đoàn cơ sở triển khai cho công nhân viên chức lao động mua bảo hiểm cho người thân, đạt trên 50%. Các cấp Công đoàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tích cực tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nói chung đặc biệt là bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhóm các đối tượng. Minh Trí (TTXVN)
Xem