Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Số thu của BHXH Đồng Nai tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2003

11/11/2004

Tính đến cuối tháng 10/2004, số thu BHXH bắt buộc của BHXH tỉnh Đồng Nai đã đạt 77% kế hoạch năm, tăng 25,44% so với cùng kỳ năm 2003. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm BHXH Đồng Nai đã phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp rà soát nắm bắt kịp thời những doanh nghiệp mới thành lập và số lao động ở mỗi doanh nghiệp để đưa vào danh sách thu BHXH; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, định kỳ với sở Sở Lao động – TBXH, Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bố trí cán bộ bám sát cơ sở để đôn đốc thu BHXH trong từng tháng, kịp thời nhắc nhở các đơn vị chậm nộp BHXH; hợp đồng với báo Đồng Nai, Đài phát thanh, truyền hình Đồng Nai thông tin tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem