Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cơ hội mới đi làm việc tại Anh

11/12/2004

Thời điểm này, Trung tâm xuất khẩu lao động (Công ty Xây dựng và Thương mại Traenco) đã ký hợp đồng và tuyển 200 lao động sang làm việc tại Anh. Điều kiện được đi xuất khẩu lao động là ngoài đạt được các tiêu chí về sức khoẻ mà phía bạn đề ra thì người lao động phải có trình độ, tay nghề xây dựng và vốn tiếng Anh. Chi phí cho chuyến đi khoảng 5.000 USD/người, bao gồm cả tiền đặt cọc chống bỏ trốn./. Mỹ Hạnh (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem