Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Còn ít lao động nghèo đăng ký đi xuất khẩu lao động

10/11/2004

Sau khi tham gia khoá đào tạo nghề và ngoại ngữ do Công ty Suleco tổ chức, 14 lao động nghèo thuộc diện xoá đói giảm nghèo ở TPHCM đã sang Nhật Bản tu nghiệp ngành may công nghiệp. Để mở rộng chương trình thí điểm đưa lao động nghèo đi xuất khẩu lao động (Quỹ xoá đói giảm nghèo TP hỗ trợ vốn vay), Công ty Suleco tiếp tục tuyển không hạn chế lao động nghèo để đào tạo nghề và ngoại ngữ. Thế nhưng sau nhiều tháng triển khai tuyển lao động ở các quận, huyện, số lượng lao động nghèo tham gia chương trình này còn thấp. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem