Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xuất khẩu lao động được hưởng thuế GTGT 0%

10/11/2004

Theo công văn ngày 5/11 của Bộ tài chính, thì hoạt động xuất khẩu lao động cũng được coi là hoạt động xuất khẩu hàng hoá - dịch vụ. Vì thế cũng được hưỏng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% và được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cùng với đó, hoạt động đào tạo, dạy nghề, tuyển chọn lao động xuất khẩu cũng được xếp vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Các quy định này nhằm khuyến khích hoạt động XKLĐ và giảm bớt khó khăn cho người lao động muốn đi làm việc tại nước ngoài.

Theo tinh thần của công văn, trường hợp đã hoặc chưa thực hiện việc kê khai nộp thuế trước thời điểm có công văn này thì không áp dụng truy thu cũng như truy hoàn thuế./. Mỹ Hạnh
Xem