Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo về Dự án Luật Lao động sửa đổi (sửa đổi)

02/03/2010

Ngày 2/3/2010, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo về Dự án Luật Lao động sửa đổi. Tham dự hội thảo có ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các trường đại học, viện nghiên cứu pháp luật và các doanh nghiệp.

Theo ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ được trình Chính phủ vào kỳ họp thường kỳ tháng 3/2010 và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 diễn ra vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2010. Quan điểm sửa đổi Bộ luật lần này là sửa đổi toàn diện và triệt để trong điều kiện nền kinh tế của chúng ta đang phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta không ngừng mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Bộ luật khác liên quan đến Bộ luật Lao động như Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Dạy nghề, Bộ luật Dân sự…Điều đó đặt ra cho chúng ta yêu cầu khi xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi phải tính đến những đòi hỏi về phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, yêu cầu hội nhập, sự tương thích, phù hợp giữa Luật Lao động sửa đổi và các đạo luật khác để tạo ra một hệ thống pháp luật thống nhất của Nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển của đất nước.

Bộ luật Lao động được ban hành ngày 23/6/1994 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1995, đến nay đã qua ba lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006 và 2007. Tại hội thảo, Ông Đặng Đức San, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình bày về những đặc điểm chi phối lần sửa đổi này của Dự án Bộ luật Lao động sửa đổi; Quan điểm và những nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề: Tổ chức đại diện người sử dụng lao động; Vai trò đại diện người lao động ở những doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở; Qui định về thoả ước lao động tập thể; Vấn đề cho thuê lại lao động; Tiền lương; Thời giờ làm thêm; Quyền đóng cửa tạm thời của doanh nghiệp (bế xưởng); Đình công; Hội đồng hoà giải cơ sở; Trọng tài lao động; Hệ thống thanh tra chuyên ngành lao động, Uỷ ban quan hệ lao động; Ban quản lý khu công nghiệp; Hội đồng quốc gia về tiền lương./.

Thảo Lan

Xem