Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội phấn đấu 50% công nhân tại các KCN có nhu cầu được giải quyết về nhà ở trong giai đoạn 2011-2020

27/01/2010

Tính đến cuối năm 2009, số lao động đang làm việc tại các khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN-CX) và khu Công nghệ cao (KCNC) trên địa bàn Hà Nội là 89.687 người; trong đó lao động Việt là 88.911 người; lao động nước ngoài là 776 người.

Hà Nội hiện có 16 KCN, KCNC và 39 cụm công nghiệp. Trong 16 KCN có 8 KCN đã đi vào hoạt động, 6 KCN đang tiến hành triển khai xây dựng và 2 khu đang lập quy hoạch.

Được biết, hầu hết các cụm, KCN chưa có nhà ở cho công nhân thuê, công nhân phải tự thuê nhà của người dân khu vực xung quanh, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu văn hoá thể thao hầu như không có. Số lượng công nhân phải thuê trọ bên ngoài tại các tỉnh thành chiếm từ 60% trở lên.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện mới có khoảng 2% trong tổng số công nhân tại các KCN, KCX của cả nước được thuê nhà do chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn xây dựng. Còn lại hơn 90% phải sống trong các khu nhà trọ tạm bợ, thiếu thốn, không đảm bảo an ninh trật tự; phần lớn phòng trọ do các hộ dân xây dựng chưa đáp ứng được các quy định tối thiểu về nhà trọ do Bộ Xây dựng ban hành. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của người lao động và vấn đề vệ sinh môi trường sống của những khu vực xung quanh KCN. Có thể khẳng định, nhà ở cho công nhân đang là vấn đề có tính thời sự, giải quyết được điều này là một trong những giải pháp góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, y tế, giáo dục, văn hoá tinh thần của người lao động nói chung, đặc biệt là lực lượng công nhân làm việc trong các KCN.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2015 tổng số công nhân tại các KCN tập trung khoảng 415.000 công nhân và tại các khu cụm công nghiệp khoảng 50.000 công nhân, nhu cầu về nhà ở chiếm khoảng 50% trong số đó, tương đương cần khoảng 28.750 căn hộ (8 công nhân/căn hộ) với 1.610.000 m2 sàn, với tổng mức đầu tư là 8.370 tỷ đồng.

Chính vì vậy, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 24/4/2009 và Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thì trong năm 2010, Sở sẽ hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng thí điểm khu nhà ở cho công nhân thuê tại KCN Bắc Thăng Long, trước mắt đáp ứng cho hơn 10.000 công nhân thuê. Tiếp theo đó là Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân thuê tại Kim Chung, Đông Anh với diện tích 11,9 ha đất, xây dựng 360.000 m2 với tổng kinh phí là 1.837 tỷ đồng. Xây dựng nhà ở cho công nhân KCN Phú Nghĩa- Chương Mỹ với diện tích 3,9 ha đất, xây dựng 54.500m2 sàn với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Sắp tới đây, Sở cũng tiếp tục triển khai việc xây nhà cho các gia đình công nhân thuê. Giai đoạn 2011-2015 sẽ phấn đấu 50% công nhân lao động tại các KCN có nhu cầu được giải quyết chỗ ở.

Xem