Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiền thưởng Tết năm 2010 cao nhất là 389 triệu đồng

21/01/2010

Theo số liệu báo cáo của 63 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Ban quản lý khu công nghiệp, đến ngày cuối tháng 12/2009 hầu hết doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, trong đó phần lớn các doanh nghiệp đảm bảo mức thưởng ít nhất bằng một tháng lương. Năm nay, do Tết âm lịch đến muộn (vào giữa tháng 2/2010) nên một số doanh nghiệp đã trả một phần tiền thưởng vào Tết dương lịch. Theo kế hoạch của các doanh nghiệp thì thời gian người lao động nhận thưởng Tết trong khoảng từ ngày 5 – 12/2/2010.

Mc thưởng Tết đối vi người lao động bình quân chung khong 1,85 triu đồng/người, cao hơn so vi 2008 khong 300 ngàn đồng/người; trong đó doanh nghip Nhà nước khong 2,2 triu đồng/người; doanh nghip dân doanh khong 1,4 triu đồng/người và doanh nghip FDI khong 1,9 triu đồng/người. Mc thưởng cao nht năm nay được ghi nhn là 389 triu đồng, cao hơn mc k lc vào Tết năm 2009 là 330 triu và năm 2008 là 240 triu đồng.

Mc thưởng thp nht đối vi người lao động là 30 nghìn đồng, thp hơn mc thp nht năm 2009 là 50 nghìn đồng. Doanh nghip Nhà nước có mc thưởng cao nht là 99,7 triu đồng và thp nht là 100 nghìn đồng; mc cao nht ca doanh nghip dân doanh là 185 triu đồng và thp nht là 30 nghìn đồng. Doanh nghip FDI có mc thưởng Tết cao nht là 389 triu đồng và thp nht là 50 nghìn đồng. /.


Xem