Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lấy ý kiến thỏa ước lao động tập thể cho dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

20/11/2009

Sáng ngày 19/11/2009, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến thỏa ước lao động tập thể cho Bộ luật Lao động (sửa đổi)”.

Ông Đặng Đức San – Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: Mục đích của hội thảo lần này là nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp để bổ sung và hoàn thiện về chương thỏa ước lao động tập thể.

Đây là chương được bố cục thành 4 mục với 38 điều, trong đó có các mục: Thương lượng tập thể; thỏa ước lao động tập thể; thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; thỏa ước lao động tập thể ngành. Điểm mới về chương này là có mục thỏa ước về lao động tập thể ngành.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các ông Đào Văn Hộ - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế trình bày khái quát về nội dung về chương thỏa ước lao động tập thể; ông Chu Hoàng Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương trình bày về một số ý trong đề án thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành.

Hội thảo cũng đã có 9 ý kiến bình luận khác nhau về thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt trong đó có đại biểu đặt vấn đề có nên có thỏa ước lao động tập thể trong các khu công nghiệp hay không? Hay có đại biểu thì cho rằng không thể đưa thỏa ước tập thể vào các khu công nghiệp được vì nguyên nhân là khu công nghiệp cò rất nhiều doanh nghiệp đầu tư đến từ nhiều nước nên không thể áp dụng được. Cũng có đại biểu nêu ra thỏa ước lao động tập thể vùng nên để doanh nghiệp thỏa thuận để ký kết. Xung quannh những vấn đề trên, ông Đặng Đức San cho rằng hiện nay đang có 10 vấn đề khác nhau về thỏa ước lao động tập thể.

Đại diện Công ty Samho Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh thì cho rằng thỏa ước tập thể nên đưa vào công đoàn. Còn theo đại diện công ty Marsibixi (Hoa Kỳ) đề nghị ban soạn thảo bỏ khoản 2, Điều 78 về đề xuất người lao động cung cấp thông tin và khoản 3, Mục C, Điều 81 về thời hạn thỏa ước lao động.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thì đề nghị bỏ cụm từ Nhà nước khuyến khích trong Điều 74. Ngoài ra, tại hội thảo còn có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau xung quanh về vấn đề thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt là thỏa ước lao động tập thể ngành./.

Ngọc Linh

Xem