Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lạng Sơn: 1.880 người tìm được việc làm

28/07/2009

Theo số liệu của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, đến giữa tháng 6/2009, tổng số người mất việc làm do các doanh nghiệp cơ cấu lạo sản xuất đã tìm lại được việc làm trong và ngoài tỉnh là 1.880 người.

Trong đó, 1.155 lao động tìm được việc làm tại các doanh nghiệp thông qua Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Kết quả khảo sát mới nhất do Sở này thực hiện vào cuối tháng 5/2009 về tình hình biến động việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy, tổng số phiếu rà soát đã phát cho 700 doanh nghiệp thì có 200 doanh nghiệp có phiếu phản hồi về tình hình sử dụng lao động trong thời gian qua đã tăng trên 725 lao động. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay đối với người lao động tại các doanh nghiệp chính là mức thu nhập của người lao động sau khi tìm lại được việc làm Công Quân
Xem