Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công ty TEA KWANG VINA (Đồng Nai) tiếp nhận thanh niên nghèo vào làm việc

16/11/2004

Dự án "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thanh niên, thiếu niên nghèo" vừa được ký kết giữa Tổ chức Liên hiệp toàn cầu vì công nhân và cộng đồng (GA), Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai và Công ty Tea Kwang Vina - đơn vị 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu ở khu công nghiệp Biên Hoà 2 (Đồng Nai) với tổng kinh phí 445 triệu đồng.

Theo ký kết, trong 3 năm (từ 2005-2007), mỗi năm UBDSGĐTE Đồng Nai sẽ chọn 120 thanh, thiếu niên nghèo, mù chữ, mồ côi, không nơi nương tựa để trang bị kiến thức cơ bản, giáo dục kỹ năng sống và tiếp nhận vào làm việc tại Công ty Tea Kwang Vina. Đây là dự án giúp thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Đông Nai vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, làm lành mạnh xã hội. Minh Hưng
Xem