Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sóc Trăng: dân chủ, công khai trong luân chuyển cán bộ

10/11/2004

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã luân chuyển 109 cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Sóc Trăng được tiến hành thận trọng, đảm bảo tỉnh dân chủ, công khai. Các cán bộ được luân chuyển đều nằm trong diện quy hoạch, đã nhận thức đầy đủ yêu cầu luân chuyển, tự giác chấp hành quyết định của tổ chức Đảng và luôn có ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị mới.

Nhờ vậy, các phong trào, lĩnh vực hoạt động ở những địa bàn có cán bộ luân chuyển đến đều có chuyển biến, được đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Tuy nhiên công tác luân chuyển cán bộ ở Sóc Trăng gặp không ít khó khăn. Một số cấp uỷ có biểu hiện lúng túng trong chỉ đạo. Các chính sách đãi ngộ cán bộ luân chuyển chưa thoả đáng, nhất là chế độ nhà công vụ chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công tác của cán bộ được luân chuyển. Nhu Giang (TTXVN)
Xem