Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công đoàn Hưng Yên với công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao động

28/11/2012

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 12 vạn công nhân, viên chức-lao động (CNVC-LĐ), được phân bố đa dạng giữa các ngành nghề, các thành phần kinh tế. Số lượng công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhanh, trình độ học vấn, tay nghề của công nhân lao động cũng như việc chấp hành tốt pháp luật của người lao động được nâng lên đáng kể.

Nhằm góp phần giúp người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như chấp hành tốt pháp luật lao động, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống của CNVC-LĐ. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, lứa tuổi, điều kiện làm việc của người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động nhằm nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn cho gần 600 lượt cán bộ chủ chốt làm công tác công đoàn các cấp trong tỉnh; tổ chức tuyên truyền trực tiếp 63 cuộc cho trên 121 nghìn lượt CNLĐ; phát 35 nghìn tờ rơi, 2.600 cuốn tài liệu, 50 băng - đĩa hình đến tay người lao động; treo 600 áp phích, dựng 12 cụm pa nô tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn và tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ. Đồng thời duy trì hoạt động của 15 tổ tư vấn pháp luật ở 10 LĐLĐ huyện, thành phố và 5 công đoàn ngành, công đoàn cơ sở. Nhiều cuộc tuyên truyền đã thu hút được đông đảo công nhân viên chức - lao động đến nghe và hưởng ứng như tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, các chính sách dành cho người lao động… Bên cạnh đó, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh còn phối hợp với một số đơn vị chuyên môn tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của thuốc lá và không hút thuốc lá tại nơi làm việc… nhằm giúp người lao động nâng cao nhận thức về hiểu biết để phòng tránh căn bệnh thế kỷ cũng tai nạn, tệ nạn xã hội.

Song song với đó, trong những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh còn hưởng ứng và phát động nhiều hoạt động thiết thực như cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 80 năm những chặng đường lịch sử", cuộc thi “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi… Từ những hội thi trên đã giúp cho người lao động hiểu được công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như hiểu được vai trò, vị trí của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động cũng được các cấp công đoàn quan tâm. Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng chuyền, cầu lông truyền thống trong CNVCLĐ. Đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ. Theo thống kê, trong 5 năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 4.550 hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng với sự tham gia của trên 80 nghìn lượt CNVC-LĐ; tổ chức được 8.360 giải bóng đá nam, nữ các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, giải bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, kéo co, giao hữu thi đấu thể thao giữa các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp… thu hút trên 140 nghìn lượt vận động viên là CNVC-LĐ hăng say tập luyện, thi đấu.

Có thể khẳng định, từ những phong trào chăm lo đời sống tinh thần đến công tác tuyên truyền giúp người lao động nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình đối với cơ quan, đơn vị mình công tác đã tác động đáng kể đến người lao động, giúp người lao động hăng say trong công tác và gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã giữ được sự ổn định về mặt nhân sự cũng như người lao động nhờ những chính sách hợp lý và việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Cùng với những chính bảo đảm về vật chất thì môi trường làm việc vui tươi, sự hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật lao động của người lao động là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc.

Xem