Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Vĩnh Phúc

30/11/2010

Hội nghị nói trên do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức trong hai ngày 29 – 30/11/2010. Tới dự hội nghị có ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Trần Ngọc Tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, cán bộ quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc: Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Hàng năm tạo việc làm cho trên một triệu lao động, thu nhập và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật có xu hướng gia tăng với qui mô lớn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và môi trường đầu tư, làm thiệt hại cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác tuyên truyền đối với người lao động và người sử dụng lao động chưa đầy đủ về nội dung, phong phú, đa dạng về hình thức. Do đó, nhận thức của người lao động về chính sách, pháp luật còn rất hạn chế. Mặt khác, các khu công nghiệp phát triển nhanh chóng đã tuyển dụng ào ạt lao động ở khu vực nông thôn. Chỉ trong một thời gian đào tạo rất ngắn, những người nông dân đã trở thành công nhân, do hạn chế về trình độ, nhận thức nên người lao động chưa thể nắm bắt rõ ràng và đầy đủ về pháp luật, dễ bị kích động, lôi kéo vào các cuộc đình công trái pháp luật, nhất là ở các tỉnh phía Nam. Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp còn tồn tại khá nhiều, và cũng do không hiểu biết về pháp luật nên người lao động không yêu cầu, đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc thu nộp bảo hiểm xã hội theo qui định của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Để khắc phục tình trạng này, trước hết, các cán bộ của Ban quản lý khu công nghiệp, cán bộ phụ trách nhân sự của các doanh nghiệp phải nắm vững pháp luật, có như vậy mới có thể giải thích thấu đáo cho người lao động và tham mưu cho người sử dụng lao động thực hiện đúng qui định của pháp luật.

Chính vì vậy, tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật như thế này sẽ tạo điều kiện, cơ hội tốt cho các cán bộ nhân sự tại các doanh nghiệp được trực tiếp nghe các chuyên gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản nhất về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hiện hành, đồng thời được trực tiếp đối thoại, đề nghị các chuyên gia giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp và đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi những qui định của pháp luật để phù hợp hơn với thực tiễn./.Xem