Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể

19/11/2010

Chiều ngày 18/11/2010, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm (2008 – 2009) phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể giữa hai bên và ký kết nội dung chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân; các Thứ trưởng Phạm Minh Huân, Nguyễn Ngọc Phi; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ. Về phía Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Chủ tịch Đào Xuân Cần; các Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Xuân Hiên; ông Nguyễn Tiến Quân, cố vấn cao cấp, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Liên minh.

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, thực hiện chương trình phối hợp đã được ký kết, trong thời gian qua hai bên đã triển khai thực hiện có kết quả một số hoạt động về việc xây dựng và thực thi luật pháp, chính sách về lao động và xã hội đối với khu vực kinh tế tập thể; tập trung chỉ đạo trong việc vận động các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và việc làm quốc gia; hỗ trợ cho hàng trăm làng nghề khôi phục các ngành nghề truyền thống, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn… Liên minh cũng tham gia tích cực vào chương trình đào tạo nghề và xúc tiến việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chương trình an toàn vệ sinh lao động trong khu vực kinh tế tập thể… Có thể kể tới kết quả thực hiện một số hoạt động cụ thể như: Nhiều Liên minh các tỉnh, thành phố đã được tham gia vào Ban Chỉ đạo chương trình Quỹ Quốc gia về việc làm ở cấp tỉnh, được UBND tỉnh, thành phố giao quản lý và cho vay theo kênh địa phương với số vốn trên 100 tỷ đồng, đã cho vay hơn 1.000 dự án, giải quyết việc làm cho trên 36.000 lao động; Trong năm 2008 – 2009, các đơn vị của Liên minh đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và chính quyền các cấp ở địa phương xây dựng 16 mô hình phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại 16 xã thuộc 6 tỉnh với 1.659 lao động nghèo tham gia…

Thông qua các hoạt động phối hợp giữa Bộ và Liên minh, kinh tế tập thể đã được củng cố một bước, phát triển lớn hơn về qui mô, ngành nghề, phạm vi hoạt động, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu đa dạng của người lao động, hộ sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp tích cực vào quá trình giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội ở nước ta. Tính đến 30/6/2010, cả nước có 18.244 HTX và 50 liên hiệp HTX và có trên 360.000 tổ hợp tác dưới nhiều hình thức đa dạng trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, đã và đang phát huy vai trò đặc biệt trong việc hỗ trợ về kinh tế, giải quyết việc làm và thu nhập cho khoảng 12,5 triệu xã viên và người lao động.

Trên cơ sở kết quả hoạt động đã đạt được, Chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 bên trong thời gian tới sẽ tập trung vào 8 lĩnh vực sau: Nghiên cứu, xây dựng, phố biến, theo dõi và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách lao động, xã hội; Giảm nghèo; Việc làm và dạy nghề; An toàn vệ sinh lao động; Đưa người đi lao động ở nước ngoài; Hợp tác quốc tế; Về lĩnh vực công tác xã hội; Trao đổi thông tin và hình thức phối hợp.

Cũng tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội cho các ông Nguyễn Tiến Quân và Nguyễn Văn Biên vì những đóng góp tích cực vào các hoạt động của ngành./.

Xem