Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành Dệt may

26/04/2010

Sáng ngày 26/4/2010, tại Hà Nội diễn ra Lễ Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành Dệt may. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đến dự buổi lễ.

Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt may Việt Nam gồm 14 điều. Để xây dựng được bản dự thảo thoả ước này, Ban soạn thảo đã tổ chức 5 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia trong nước và nước ngoài; tổ chức các hội nghị phổ biến và lấy ý kiến đóng góp của người sử dụng lao động và đại diện người lao động. Trên cơ sở nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến đóng góp, dự thảo đã được sửa đổi, bổ sung 7 lần.

Một số nội dung quan trọng được thống nhất thoả thuận trong thoả ước là:

Về mặt định tính, gồm một số cam kết chung về đảm bảo việc làm, từng bước tăng thu nhập, văn hoá ứng xử, bình đẳng giới…

Về mặt định lượng (chủ yếu liên quan đến các qui định về tiền lương), cụ thể là:

- Đối với các đơn vị tự xây dựng thang, bảng lương thì tiền lương ở các bậc lương của nhóm điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với điều kiện bình thường (qui định của Nhà nước là 5%); Thiết kế số bậc trong mỗi ngạch lương hoặc nhóm lương không quá 15 bậc (Nhà nước không qui định số bậc nhưng trên thực tế có đơn vị xây dựng tới 34 bậc) và mức lương bậc 1 đối với các công việc đòi hỏi phải qua học nghề phải cao hơn ít nhất 10% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ qui định (qui định của Nhà nước là 7%). Sau 1-2 năm phải xét nâng bậc (qui định của Nhà nước là sau 2-3 năm).

- Chế độ ăn giữa ca tuỳ theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá sinh hoạt tại địa bàn, nhưng tối thiểu là 5.000 đồng/bữa ăn và định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm được xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

- Thu nhập bình quân: Thoả ước qui định đối với người lao động là công nhân, nếu làm việc theo đủ thời gian tiêu chuẩn (đủ 12 tháng và đủ thời gian tiêu chuẩn trong tháng) và đảm bảo định mức, chất lượng lao động, thì người sử dụng lao động bảo đảm mức thu nhập bình quân (gồm tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, không kể ăn ca và các khoản nộp bảo hiểm) ít nhất là:

+ 1,7 triệu đồng/tháng đối với vùng 1 (các địa phương vùng 1,2,3 và 4 tương ứng với các vùng được Nhà nước qui định về mức lương tối thiểu vùng);

+1,6 triệu đồng/tháng đối với vùng 2;

+ 1,5 triệu đồng/tháng đối với vùng 3;

+ 1,3 triệu đồng/tháng đối với vùng 4.

Hàng năm mức thu nhập này sẽ được điều chỉnh căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê công bố.

Về tranh chấp lao động tập thể: Trong thời gian áp dụng thoả ước, nếu người sử dụng lao động thực hiện đúng các nội dung của thoả ước thì tập thể người lao động không tự ý tổ chức đình công về những nội dung đã được thoả thuận. Trường hợp người lao động đình công không đúng trình tự của pháp luật thì ngay sau khi xảy ra đình công Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải cử đại diện để đàm phán với người sử dụng lao động.

Về trách nhiệm của hai bên ký kết: Khi có tranh chấp dẫn đến đình công thì Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may Việt Nam phải cử đại diện phối hợp cùng với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời theo qui định của pháp luật.

Bản thoả ước đã được lấy ý kiến 130 doanh nghiệp ngành Dệt may, trong đó 69 doanh nghiệp và 90.266 người lao động đã đồng ý tham gia ký kết ./.


Xem