Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Định: Đẩy mạnh phổ biến chính sách, pháp luật lao động, giải quyết việc làm và triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a

11/09/2009

Theo báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, trong Quý III/2009, Sở tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh việc theo dõi tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế đến việc làm, qua đó cho thấy, có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cần tuyển nhiều lao động nhưng khó tuyển, nguyên nhân do biến động lao động thời gian qua, do mức tiền lương, tiền công thấp, thị trường lao động trong và ngoài tỉnh cạnh tranh mạnh.

Từ thực trạng nói trên, Sở đã chỉ đạo các địa phương và phối hợp cùng các ngành hữu quan, trong tháng 8, đã cho vay 8,91 tỷ đồng vốn hỗ trợ việc làm, giải quyết việc làm cho 608 lao động; Trung tâm giới thiệu việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm tại Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát; phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công ty xây dựng 47 tổ chức tuyên truyền vềxuất khẩu lao động cho gần 400 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ tại Sư đoàn 10, Quân đoàn III (Kon Tum), Sư đoàn II, Quân khu V (An Khê-Gia Lai) và Tỉnh đội Bình Định. Đồng thời tiếp tục phối hợp các ngành liên quan giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm ở huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, qua giám sát kết luận những mặt làm được và những vấn đề còn tồn tại trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình ở từng địa phương, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009 và ngăn chặn, phòng ngừa sai sót; tổng hợp kết quả rà soát số doanh nghiệp thuộc diện điều tra, chuẩn bị tổ chức điều tra cầu lao động theo phương án điều tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Về thực hiện chính sách lao động, Sở đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực Pháp luật về lao động cho 200 học viên là chủ doanh nghiệp, cán bộ tổ chức nhân sự của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật lao động. Xây dựng, trình UBBD tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tổ chức kiểm tra 9 doanh nghiệp có sử dụng lao động là ngươì nước ngoài: Tổng cộng có 31 người nước ngoài đang làm việc (chiếm 1,77% tổng lao động đang làm việc trong 9 doanh nghiệp), trong đó 21 trường hợp không có giấy phép lao động trước khi vào Việt Nam làm việc, qua kiểm tra đãhướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục khi sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định của Pháp luật về lao động.
Đối với chương trình giảm nghèo, Sở đã nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh tham gia ý kiến về chuẩn nghèo áp dụng trong giai đoạn 2011 – 2015; triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2009; phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương hoàn thiện và triển khai Đề án hỗ trợ giàm nghèo nhanh và bển vững ở 3 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2009-2020 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; Phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bình Định nghiệm thu 17 nhà ở của hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng theo chương trình An sinh xã hội vì người nghèo do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ ở huyện Vĩnh Thạnh; phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, phân bố kinh phí thực hiện Đề án năm 2009 cho 3 huyện: Vĩnh Thạnh: 364 nhà; An Lão: 668 nhà; Vân Canh: 957 nhà và cấp bổ sung 94 thẻ BHYT năm 2009 cho hộ nghèo của huyện An Nhơn và 07 đối tượng hộ nghèo của huyện Tây Sơn (đến nay đã cấp bổ sung cho 08 huyện) .
Ngoài ra, đã tham mưu cho tỉnh ra văn bản và triển khai tuyên truyền hướng ứng cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo” nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2009 và thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, rà soát, công khai các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện Đề án áp dụng tiêu chuẩn ISO900:2008; thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2009, theo Giám đốc Sở LĐ- TBXH Bình Định Phạm Văn Thi,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:
- Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án vay vốn hỗ trợ việc làm; tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hoạt động giao dịch việc làm trên sàn giao dịch; tổ chức điều tra cầu lao động trong các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xuất khẩu lao động, tăng cường quan hệ với các đơn vị làm dịch vụ xuất khẩu lao động để tuyển lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ 3 huyện nghèo miền núi của tỉnh đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009- 2010 theo Quyết định số 71/QĐ - TTg ngày 29/4/2009 của Chính phủ.
- Tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động. Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phối hợp tuyên truyền pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2009, tăng cường công tác giám sát thực hiện Chương trình, cấp tờ rơi tuyên truyền về chương trình giảm nghèo; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các địa phương.
- Tiếp tục Phối hợp thực hiện Đế án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vửng ở 3 huyện miền núi gai đoạn 2009 - 20020, Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương để tránh sai sót.
- Phối hợp với các địa phương theo dõi tình hình đời sống của nhân dân, nhất là ở các xã nghèo đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa để kịp thời đề nghị cứu đói khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, mất mùađói kém.
- Tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng xã hội theo Nghị 67/2007/NĐ - CP của Chính phủ; thực hiện kịp thời công tác cứu trợđột xuất, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.
- Tranh thủ các dự án tài trợ nhân đạo, từ thiện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội người mù của tỉnh hoạt động hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tham gia cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo”…
Tuấn Cường
Xem