Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Về chế độ hỗ trợ học phí và trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên diện ưu đãi đang theo học tại các cơ sở giáơ dục và đào tạo ngoài công lập

16/05/2005

Tiếp nhận các công văn số 43/LĐTBXH ngày 02/02/2005 của Sở LĐ – TBXH tỉnh Quảng Bình, công văn số 239/SLĐTBXH ngày 18/4/2005 của Sở LĐ – TBXH tỉnh Quảng Ngãi, công văn số 251/LĐTBXH – TV ngày 23/3/2005 của Sở LĐ – TBXH tỉnh Bình Thuận, công văn số 83/LĐTBXH ngày 28/02/2005 của Sở LĐ – TBXH tỉnh Nam Định, công văn số 270/LĐTBXH ngày 11/3/2005 của Sở LĐ – TBXH TP Đà Nẵng đề nghị giải thích cụ thể về chế độ hỗ trợ học phí và trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên diện ưu đãi đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập, Cục Thương binh Liệt sỹ và Người có công xin trả lời cụ thể như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 210/2004/NĐ – CP ngày 20/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 10/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, học sinh – sinh viên diện ưu đãi khi theo học khoá học từ một năm trở lên tại các trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và trường phổ thông dân tộc nội trú nếu đủ điều kiện thì được hưởng chế độ trợ cấp mức 292.000 đồng/tháng. Từ ngày 01/10/2004 trở về sau, học sinh – sinh viên diện ưu đãi không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi theo học khoá học từ một năm trở lên tại các trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ( không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập) và các trường phổ thông dân tộc nội trú nếu đủ điều kiện thì được hưởng chế độ trợ cấp mức 292.000 đồng/tháng. Ngoài chế độ trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/10/2004 theo quy định tại Nghị định số 210/2004/NĐ – CP ngày 20/12/2004 cuả Chính phủ và Thông tư số 10/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (bao gồm cả 2 tháng trợ cấp hàng tháng được trả 1 lần sau khi tốt nghiệp), học sinh – sinh viên diện ưu đãi đang theo học tại các trường đào tạo ngoài công lập nếu đủ điều kiện thì vẫn được hỗ trợ học phí theo quy định hiện hành theo Thông tư Liên tịch số 23/2001/TTLT – BTC – BLĐTBXH ngày 06/04/2001 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc thực hiện hỗ trợ học phí được căn cứ vào thời gian học thực tế phải đóng học phí, theo xác nhận của nhà trường, cụ thệ là nếu năm học có 9 tháng thì học sinh được hỗ trợ học phí của 9 tháng học, nếu năm học có 10 tháng thì học sinh được hỗ trợ học phí của 10 tháng học. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT/BLĐTBXH – BTC – BGDĐT ngày 02/11/1999 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc miễn giảm học phí đối với học sinh – sinh viên diện ưu đãi đang theo học tại các trường đào tạo công lập thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của nhà trường. Như vậy, các cơ sở đào tạo không phải là trường, cũng như hệ tại chức, chuyên tu (đối tượng theo học là những đã được hưởng lương hoặc sinh hoạt phí) không thuộc phạm vi của các văn bản trên. Phó Cục trưởng Nguyễn Đức Tuệ
Xem