Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cần Thơ:Phấn đấu hoàn thành 270 căn nhà tình nghĩa trước ngày 30-4-2005

19/01/2005

Ban vận động Quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương năm 2005 đã có cuộc họp triển khai cuộc vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ năm 2005-2007 và cuộc vận động đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương năm 2005 trong toàn thành phố. Theo kế hoạch, năm 2005, thành phố xây dựng dứt điểm 270 nhà tình nghĩa với kinh phí trên 5,9 tỉ đồng và xây dựng 1.000 nhà tình thương với kinh phí 10 tỉ đồng. Theo đó, các cấp thành lập Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, tăng cường thông tin tuyên truyền vận động nguồn Quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc vận động này vừa thiết thực lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 1 năm ngày TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của quân, dân thành phố đối với các gia đình chính sách.

Ban vận động có trách nhiệm lập kế hoạch tuyên truyền vận động các cấp, các ngành chức năng, các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài thành phố, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương. Trong đó, phấn đấu hoàn thành dứt điểm kế hoạch xây dựng 270 căn nhà tình nghĩa trước ngày 30-4-2005. Mỹ Hạnh
Xem