Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

913 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được nhận phụng dưỡng

06/12/2004

Năm nay, chính quyền các địa phương cùng ngành LĐ - TB &XH tỉnh Quảng Nam đã lập thủ tục trình các cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 188 bà mẹ (có 10 mẹ còn sống). Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 6499 bà mẹ được Chủ tịch nước công nhận danh hiệu cao quý này. Đặc biệt, 913 bà mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Mỹ Hạnh (tạp chí Lao động xã hội)

Xem