Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ưu tiên bố trí vốn xây dựng 270 nhà tình nghĩa

12/11/2004

Năm 2005, nguồn vốn dành cho XDCB của thành phố Cần Thơ ước tính gần 587 tỉ đồng, chỉ đáp ứng được khoảng 14% so với nhu cầu. Theo tính toán của Sở KH-ĐT, nguồn vốn này sẽ ưu tiên bố trí cho việc trả nợ, vốn đối ứng cho các dự án ODA, thanh toán khối lượng các công trình đã hoàn thành, vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và phân bổ cho các công trình chuyển tiếp. Được biết, năm 2005, dự kiến trên địa bàn thành phố có 246 công trình XDCB, trong đó chỉ có 30 công trình mới, còn lại là các công trình chuyển tiếp (chiếm gần 88%). Ngoài quan điểm phân bổ vốn nêu trên, năm 2005, thành phố sẽ tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, bức xúc; đảm bảo sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ ưu tiên dành trên 5,9 tỉ đồng tiền vốn để xây dựng thêm 270 nhà tình nghĩa, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn trong năm 2005. Mỹ Hạnh (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem