Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Những sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

27/07/2012

Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13.

Theo đó, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trước kia không được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ước tính có khoảng 90.000 người được hưởng chế độ này.

Pháp lệnh cũng bổ sung quy định về trợ cấp người phục vụ đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên…

Cả 2 nội dung này sẽ có hiệu lực từ 1/9/2012.

Pháp lệnh cũng bổ sung một số đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng. Ước tính sẽ có thêm 400.000 người (cha mẹ đẻ có một con duy nhất là liệt sỹ; cha mẹ đẻ có hai con là liệt sỹ trở lên; các đối tượng được điều dưỡng luân phiên từ 5 năm/lần xuống 2 năm/lần) được hưởng chế độ này.

Pháp lệnh sửa đổi, bổsung cũng quy định 3 mức trợcấp tiền tuất hàng tháng với thân nhân của 1 liệt sỹ, thân nhân của 2 liệt sỹvàthân nhân của 3 liệt sỹtrở lên. Nếu các thân nhân này làngười không có nơi nương tựa, cóđiềukiện sống khó khăn thì hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Nhànước cũng mởrộng chếđộ bảo hiểm y tếvới một sốnhóm thân nhân của người cócông.

Các nội dung này có hiệu lực từ 1/1/2013.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực.

Xem