Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Từ tháng 09 - 12/2012, tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012

26/07/2012

Ngày 09/7/2012, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 601/QĐ-BNV ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Theo đó, các kỳ thi từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức bắt đầu từ trung tuần tháng 09 và hoàn thành lần lượt trong tháng 11/2012 và trung tuần tháng 12/2012. Riêng đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ủy quyền cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức và các kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được ủy quyền tổ chức có thể hoàn thành chậm nhất trong quý 01/2013.

Cán bộ, công chức tham dự thi nâng ngạch phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

Cũng theo Quyết định này, nội dung, hình thức thi vẫn được giữ nguyên so với quy định hiện hành, gồm 04 môn thi: Kiến thức chung; Chuyên môn, nghiệp vụ; Ngoại ngữ và tin học văn phòng. Trường hợp nhiều người có kết quả thi nâng ngạch bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có văn bản trao đổi với cơ quan quản lý công chức để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/07/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 09/07/2012.
Xem